Polyurethane couplings  are impact, chemical and abrasion resistant, yielding properties that cannot be achieved using rubber or steel.

Polyurethane coupling for shock absorptionPolyurethane couplings
 Polyurethane coupling for shock absorption Polyurethane couplings

caosuviet | lnxp


@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.